Start

Rekrutacja

Studenci

Instytuty

Uczelnia

Współpraca

Szybka wyszukiwarka

 
 

MISJA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

Załącznik do uchwały Senatu nr 66/11/15 
z dnia 26.06.2012 r.

 

Współczesny świat na nowo odkrywa bogactwo wartości społeczności lokalnych i ich małych ojczyzn. Nasza uczelnia wpisuje się w tradycje edukacyjne Sulechowa, które sięgają XVIII wieku.

Współczesny człowiek, przed którym stawia się coraz to nowe wyzwania, musi nauczyć się prawidłowego pojmowania integracji na tle szerszego kontekstu oraz tendencji światowych zmierzających do scalania rozmaitych zakresów życia społecznego, nie tracąc wartości lokalnych i regionalnych oraz tego, co nas różni.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i unijnym wymogom, gwarantujemy szybkie reagowanie na potrzeby rynku regionalnego w zakresie edukacji i badań. Nasza oferta edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi, głównie z małych miejscowości, którzy w przyszłości zechcą lokalnym wspólnotom oddać swe siły i umiejętności oraz strzec tożsamości pielęgnując więzi rodzinne, dbając o kulturę języka i starając się przekazać bogatą tradycję młodemu pokoleniu. Proponujemy udział w wysokiej jakości kształceniu na poziomie licencjackim i inżynierskim oraz bogatą ofertę pozadydaktyczną, z której może skorzystać każdy, wybierając priorytety sobie najwłaściwsze.

Za niezwykle istotne w naszym działaniu uznajemy potrzeby jednostki i społeczności, a także włączenie się do wspólnoty ogólnonarodowej i europejskiej.

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w SULECHOWIE

W dniu 26 czerwca 2012 r. na posiedzeniu Senatu zatwierdzono Strategię Rozwoju PWSZ w Sulechowie. Dokument zawiera charakterystykę ogólną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, opis jej bazy dydaktycznej, infrastruktury naukowo – badawczej, współpracy z otoczeniem oraz działalności studenckiej i absolwentów Uczelni. W Strategii Rozwoju PWSZ w Sulechowie przedstawiono także misję, wizję i cele strategiczne Uczelni.

logo PWSZ w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

68 352 83 02

68 352 83 03
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.