Szybka wyszukiwarka

 
 

18 kwietnia 2017 roku rektorzy PWSZ w Sulechowie prof. Marian Miłek oraz Uniwersytyetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński wspólnie podpisali wniosek o połączeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, który następnie wręczyli ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosławowi Gowinowi podczas oficjalnej konferencji prasowej.

"Dzisiaj mamy kolejny punkt na tej mapie drogowej. Uważam, że najważniejszy. Chciałbym wyrazić ogromną radość, że w tym momencie towarzyszy nam pan premier. Jest to coś, co nobilituje te nasze działania, coś co tak bardzo dowartościowuje nie tylko w naszych oczach i w naszym rozumieniu, ale w oczach i rozumieniu studentów i tych wszystkich, którym na sercu leży dobro naszego regionu – rozpoczął swoją wypowiedź prof. prof. Marian Miłek. 

Nie bez znaczenia w przypadku włączenia PWSZ w Sulechowie w struktury Uniwersytetu Zielonogórskiego ma zapewnienie stabilności finansowej uczelni, zagwarantowane Rozporządzeniem MNiSW z dnia 7.12.2016 roku. Stabilne finasowanie w okresie 5 lat pozwoli na planowanie i realizację rozwoju uczelni.

Jako szansę widzi to również rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński.

Do czego prowadzi to, że się łączymy? Daje nam niezależnie od tego, jaka będzie sytuacja przez następnych pięć lat, pełną stabilizację tej kwoty, którą otrzymujemy w tej chwili. Oprócz tej podwyżki, którą osiągnęliśmy, czyli 3,5%, dostaniemy jeszcze na zakończenie tego roku 3%. Z takim kapitałem początkowym startujemy dalej.  Na pewno tego kapitału już nie możemy stracić przez 5 lat. To będzie bardzo ciekawy okres. Powinno się go wykorzystać, aby zrestrukturyzować w dużej mierze uczelnię, żeby uzyskać ją silniejszą – powiedział prof. Tadeusz Kuczyński.

Wicepremier podziękował rektorom za dobrą decyzję oraz modelowo przeprowadzoną konsolidację, sugerując, iż jego decyzja w sprawie połączenia będzie pozytywna.

Te nowe zasady służą odejściu od masowości kształcenia, w kierunku jakości kształcenia. Dzisiaj dziękując obu panom rektorom za podpisanie tego uroczystego aktu, chcę równocześnie z dużą satysfakcją powiedzieć, że Uniwersytet Zielonogórski wypadł w tych nowych projakościowych kryteriach – bardzo dobrze. Jest to jedna z tych uczelni, które zdecydowanie zyskały na tych nowych zasadach. Jestem przekonany, że połączenie Uniwersytetu Zielonogórskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie nada jeszcze większy impuls rozwojowy - dodał minister.

"Ministerstwo będzie towarzyszyć z wielką uwagą i życzliwością temu procesowi. Będziemy starali się wychwytywać wszelkie punkty, w których będą pojawiały się trudności i wszędzie, gdzie to możliwe – będziemy wspierać" – zaakcentował wicepremier Gowin.

Oficjalnie PWSZ z Sulechowa stanie się zamiejscowym wydziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego na początku roku akademickiego 2017/2018, a dokładnie 1 września 2017. Warto podkreślić fakt, że jest to dopiero druga taka konsolidacja przeprowadzana w Polsce. Pierwszą była sandomierska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, która stała się zamiejscowym wydziałem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji, zdjęcia: Kazimierz Adamczewski