Szybka wyszukiwarka

 
 

23 lutego 2017 r. można było przyjrzeć się bliżej naszej Uczelni podczas Powiatowych Targów Edukacji i Pracy jakie dobyły się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, już po raz siódmy. 

Kierunki i możliwości uczelni najlepiej poznać sprawdzając je osobiście, dlatego w tym roku przygotowaliśmy dla uczestników ciekawe doświadczenia min. przygotowane przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolenj, takie jak:

Trąba słonia-doświadczenie polegające na rozpadzie nadtlenku wodoru tzw. perhydrolu. Katalizatorem reakcji jest KJ-jodek potasu, a wydzielający się tlen powoduje unoszenie się piany i wyrzucenie jej poza cylinder. 

Balon na butelce- polega na chemicznym dmuchaniu balona przy użyciu odczynników chemicznych. Zmieszanie wodorotlenku sodu oraz folii aluminiowej powoduje reakcje chemiczną, podczas której uwalnia się wodór i wypełnia nasz balon.

Chemiczny ogród-doświadczenie polega na dodaniu soli metali ciężkich do roztworu szkła wodnego.Kryształy soli stopniowo rozpuszczają się ulegając dysocjacji.Wizualnym efektem eksperymentu jest tworzenie się w roztworze kolorowych wykwitów przypominających kształtem rośliny.

Jak widać był to dobry pomysł :) Chętych zapraszamy już 2go marca na Targi Nauki do Nowej Soli.