Start

Rekrutacja

Studenci

Instytuty

Uczelnia

Współpraca

Szybka wyszukiwarka

 
 

AKREDYTACJE

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) dokonuje oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów, prowadzonych przez uczelnie publiczne i niepubliczne, mając na uwadze:

-       efekty kształcenia odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarów kształcenia i kierunków studiów,

-       spełnianie warunków niezbędnych do prowadzenia studiów, określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym,

-       funkcjonowanie potwierdzania efektów uczenia się.

Prezydium PKA, na podstawie przeprowadzonej oceny jakości kształcenia, przyznało oceny pozytywne na możliwie najdłuższe ustawowe okresy kształcenia dla następujących kierunków studiów:

-       administracja,

-       energetyka,

-       ogrodnictwo,

-       technologia żywności i żywienie człowieka,

-       turystyka i rekreacja,

prowadzonych w PWSZ w Sulechowie.

FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego prowadzi od roku 2011 ogólnopolski program "Uczelnia Liderów", który ma charakter akredytacji środowiskowej. Jest on adresowany do szkół wyższych (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) przywiązujących szczególną wagę do kształcenia praktycznego, współpracy z biznesem oraz upowszechniania wśród studentów postaw pro przedsiębiorczych.

PWSZ w Sulechowie otrzymała, kolejno w latach 2011, 2012, 2013, 2014i 2015 certyfikat Uczelnia Liderów w kategorii Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. W roku 2013 PWSZ w Sulechowie otrzymując po raz trzeci z rzędu certyfikat została wyróżniona srebrnym certyfikatem Uczelnia Liderów, uzyskując w ten sposób prawo do stałego używania tytułu Uczelnia Liderów.

Oprócz podstawowego certyfikatu Uczelnia Liderów przyznawane są wyróżnienia nadzwyczajne Aurea Praxis dla rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej. W roku 2015 dyplom i statuetkę Aurea Praxis otrzymał rektor PWSZ w Sulechowie dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. PWSZ.

Szkoły wyższe, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskują najwięcej punktów rankingowych są wyróżniane pamiątkowymi statuetkami i dyplomami „Primus”. W latach 2012, 2013 i 2014 PWSZ w Sulechowie została wyróżniona statuetkami i dyplomami „Primus”.

NAJWAŻNIEJSZE WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE PWSZ w SULECHOWIE

  1. Wyróżnienie MODERNIZACJA ROKU 2001 za inwestycję, remont i przebudowę PWSZ w Sulechowie.
  2. Wyróżnienie MODERNIZACJA ROKU 2002 za adaptację Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na cele dydaktyczne PWSZ w Sulechowie.
  3. Wyróżnienie MODERNIZACJA ROKU 2006 za modernizację ogrodu dydaktycznego PWSZ w Sulechowie - Kalsk.
  4. Wyróżnienia w konkursach GEPARDY BIZNESU, przyznane za lata 2010, 2011 i 2012.
  5. Laureat III edycji konkursu Lubuski EUROLIDER 2011 w kategorii Innowacje.
  6. Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w konkursie Innovatika 2012, w kategorii Innowacyjna Uczelnia.
  7. NAGRODA SPECJALNA dla PWSZ w Sulechowie za wybudowanie Centrum Energetyki Odnawialnej, przyznana przez Lubuską Izbę Budownictwa w 2012 r.
  8. GOSPODARCZE WYRÓŻNIENIE dla PWSZ w Sulechowie za dynamiczny rozwój, profesjonalizm w działaniu i liczne sukcesy oraz budowanie pozytywnego wizerunku Gminy Sulechów, przyznane przez Burmistrza Sulechowa w latach 2013 i 2014.

logo PWSZ w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

68 352 83 02

 

68 352 83 03
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.