Szybka wyszukiwarka

 
 

Informacje ogólne

 

  1. Osoby legitymujące się Kartą Polaka mogą podjąć studia bezpłatnie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się również prawo do ubiegania się o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidywane dla studentów z polskim obywatelstwem (stypendia socjalne i zapomogi, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce).
  2. Osoby bez Karty Polaka mogą studiować na zasadach odpłatności. Opłata za studia w PWSZ w Sulechowie, w zależności od kierunku studiów, wynosi od 1800 zł do 2000zł za semestr.
  3. Zajęcia prowadzone są w języku polskim

 

Dlaczego studia w PWSZ w Sulechowie?

 

  1. Uczelnia w Sulechowie jest uczelnią państwową kształcącą inżynierów i licencjatów z dobrym przygotowaniem praktycznym (studia I stopnia) na sześciu kierunkach. (kierunki-i-specjalności)
  2. Uczelnia w Sulechowie posiada nowoczesne laboratoria dydaktyczne i badawcze, w tym związane z energetyką odnawialną (centrumenergetyki.com.pl) i nowoczesnymi technologiami produkcji żywności. (loiiwa.com.pl)
  3. Uczelnia w Sulechowie gwarantuje wszystkim chętnym bardzo dobre warunki zakwaterowania w akademikach (odpłatność około 230 zł miesięcznie). (domy-studenta)
  4. Sulechów leży przy najważniejszych szlakach komunikacyjnych województwa lubuskiego i znajduje się blisko Berlina (150km), Poznania (110 km), Wrocławia (120 km), Szczecina (180 km) i Zielonej Góry (20km). (mapa)
  5. Absolwenci bez problemów mogą podjąć studia drugiego stopnia w innych ośrodkach akademickich, m.in. znajdujących się w wyżej wymienionych miastach.