Szybka wyszukiwarka

 
 


Sylwetka absolwenta

Absolwenci uzyskują przekrojową wiedzę z kilku dyscyplin niezbędnych do współczesnego, efektywnego zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji. Zdobędą podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, prawa i administracji, ochrony środowiska, energetyki i odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju regionalnego. Tak przekrojowa wiedza jest niezbędna do kreowania rozwoju gospodarczego w zgodzie z potrzebami społecznymi i środowiskowymi. Konieczność łączenia wiedzy jest dzisiaj zjawiskiem powszechnym, np. prawa – zarządzania – podstaw energetyki – administracji. Studia skierowane są do szerokiego grona odbiorców. Przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych pracą w przedsiębiorstwach jak również w administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach pozarządowych działających na różnych szczeblach: lokalnym regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Załączniki:
Pobierz plik (Kierunkowe efekty kształcenia.pdf)Kierunkowe efekty kształcenia.pdf[ ]228 kB