Start

Rekrutacja

Studenci

Instytuty

Uczelnia

Współpraca

Szybka wyszukiwarka

Instytut Politechniczny

 
 

Studia podyplomowe Systemy fotowoltaiczne

Informacje ogólne

Nazwa SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE
Profil absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych „Systemy   fotowoltaiczne” posiada szerokie kompetencje zarówno wykonawcze, menagerskie   jak i projektowe wymagane w procesie inwestycyjnym w fotowoltaikę.

Absolwent w czasie studiów nabywa   umiejętności mikroinstalatora systemów fotowoltaicznych, projektanta układów   dużej mocy, menagera procesu inwestycyjnego potrafiącego zarządzać inwestycją   fotowoltaiczną od sformułowania założeń projektowych poprzez biznesplan   inwestycji, samą inwestycję jak i późniejszą jej eksploatację   i integrację z rynkiem energii.

Program studiów podyplomowych „Systemy   fotowoltaiczne” został dostosowany do zagadnień ujętych w załączniku nr 4   „Zakres programowy szkolenia podstawowego, w części teoretycznej i   praktycznej odpowiednio dla danego rodzaju instalacji pkt 2. Systemy   fotowoltaiczne” do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca   2014 roku w sprawie warunków i trybu   wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie   odnawialnych źródeł energii, a zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku   Prawo Energetyczne, Rozdział 3b „Warunki i tryb wydawania certyfikatów   instalatorom mikroinstalacji i małych instalacji oraz akredytowania   organizatorów szkoleń” Art. 20h pkt. 3 ppkt. 1d).

Dzięki   spełnieniu tych wymagań, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych   „Systemy fotowoltaiczne”, upoważnia do ubiegania się o certyfikat wydawany   instalatorom.

Czas trwania nauki 2 semestry
Liczba godzin 200
Termin rozpoczęcia   studiów 08 październik 2016 r.
Terminy zajęć 10 zjazdów w   semestrze
Termin składania   dokumentów do 30 września 2016 r.
Wymagania wstępne Ukończone studia wyższe
Zasady naboru

Kolejność zgłoszeń

Wniesienie opłaty

Minimalna liczba   słuchaczy: 10

Wymagane dokumenty

Podanie (wzór do   pobrania poniżej)

Odpis dyplomu   ukończenia studiów lub kserokopia dyplomu potwierdzona notarialnie

Kserokopia dowodu   osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem

Dwa zdjęcia   legitymacyjne

Potwierdzenie wniesionej   opłaty rekrutacyjnej (70,00 zł)

Koszt studiów 4800,00 zł (opłaty   semestralne po 2400,00 zł)
Program studiów do pobrania poniżej
Świadectwo   ukończenia nauki Świadectwo   ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Państwową Wyższą Szkołę   Zawodową w Sulechowie.
Jednostka   prowadząca Instytut   Politechniczny
Nadzór merytoryczny prof. dr hab. inż.   MARIAN MIŁEK
Rekrutacja i   obsługa słuchaczy studiów

mgr Joanna Socha

PWSZ w Sulechowie,   Dziekanat – pokój nr 11A

ul. Armii Krajowej   51

66-100 Sulechów

tel. 068 352 83   07, fax. 068 352 83 08

email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sekretariat studiów

mgr Dorota Gajak

PWSZ w Sulechowie,   Instytut Politechniczny – pokój 209

ul. Armii Krajowej   50

66-100 Sulechów

tel. 068 352 83 43, fax. 068 352 83 43

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kierownik studiów

mgr inż. Radosław   Grech

tel. 068 352 01   01

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

logo PWSZ w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

68 352 83 02

68 352 83 03
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.